Jak często występuje konflikt serologiczny?

Około 85% ludzi w Polsce ma grupę krwi RhD dodatnią, dlatego kobieta z grupą RhD ujemną ma duże szanse, że jej partner będzie miał grupę RhD dodatnią. Taką sytuację nazywamy zestawieniem konfliktowym, ale to jeszcze nie jest konflikt serologiczny. O tym czy dojdzie do konfliktu, decyduje kilka czynników. Po pierwsze jaką grupę krwi ma płód? Konflikt wystąpi tylko wtedy, jeśli dziecko odziedziczyło po ojcu grupę krwi RhD dodatnią. Po drugie, czy doszło do przecieku matczyno-płodowego i produkcji przeciwciał? Taka sytuacja zdarza się w około 1% ciąż z zestawieniem konfliktowym i wówczas mówimy już o konflikcie serologicznym.