Sanco RHD Test to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RhD u płodu w trakcie ciąży. Jest przydatny przy kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego zarówno w przypadku powikłań czy zabiegów, jak i w ciąży niepowikłanej.

 

Panel 1

Co to jest SANCO RHD Test?

Sanco RHD Test to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RhD u płodu w trakcie ciąży. Jest przydatny przy kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego zarówno w przypadku powikłań czy zabiegów, jak i w ciąży niepowikłanej.
Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Na podstawie analizy DNA, sprawdza się czynik RhD u płodu. Wykrywalność badania przewyższa 99,5%. Kobiety ciężarne noszące RhD ujemne dziecko nie muszą otrzymywać zastrzyku z immunoglobuliny, natomiast jeśli płód jest RhD dodatni, ta profilaktyka niesie wymierne korzyści. #Test można wykonać pomiędzy 12 a 24 tygodniem ciąży.

Czy powinnaś wykonać SANCO RHD Test?

tabela - czy warto wykonać

Aktualne rekomendacje

schemat V7

Panel 2

Co to jest konflikt serologiczny?

Na krwinkach czerwonych człowieka obecne są różne antygeny, które określamy mianem antygenów grupowych krwi. Ludzie różnią się tymi antygenami i mają w związku z tym różne grupy krwi. Osoba posiadająca antygen RhD ma grupę krwi oznaczaną jako RhD dodatnia.
Osoba, u której antygen RhD nie jest obecny, ma grupę krwi RhD ujemną. Jeśli na krwinkach płodu jest obecny antygen, którego nie posiada matka, to jej organizm może rozpoznać ten antygen jako obcy i produkować w stosunku do niego przeciwciała. To właśnie określamy mianem konfliktu serologicznego. Pod wpływem przeciwciał krwinki płodu są niszczone, co może prowadzić do niedokrwistości, niewydolności krążenia, obrzęku a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci płodu. Najczęściej konflikt serologiczny powstaje w zakresie czynnika RhD, czyli wtedy, gdy kobieta jest RhD ujemna, a płód RhD dodatni.dziecko

Panel 3

Profilaktyka konfliktu serologicznego

W przypadku konfliktu serologicznego w zakresie antygenu RhD profilaktyka odgrywa niezwykle ważną rolę. Polega ona na podaniu kobiecie RhD ujemnej domięśniowego zastrzyku z immunoglobuliny anty-D przy każdym podejrzeniu przecieku krwi płodu do krążenia matki, najlepiej w ciągu 72 godzin od takiego zdarzenia. Do przecieku może dojść w trakcie porodu, poronienia, zabiegów inwazyjnych, krwotoku czy innych komplikacji położniczych. Jednakże, również w zupełnie prawidłowo przebiegającej ciąży, takie ryzyko istnieje. Dlatego zaleca się tzw. profilaktykę śródciążową. Polega ona na podaniu immunoglobuliny anty-D w 28 tygodniu ciąży, aby zminimalizować ryzyko produkcji przeciwciał w reakcji na ewentualne przecieki, które znacząco rośnie w III trymestrze ciąży. Profilaktyka konfliktu serologicznego jest celowa wówczas, gdy dziecko ma grupę RhD dodatnią. Po porodzie można to łatwo stwierdzić wykonując rutynowo badanie krwi u noworodka. W trakcie ciąży natomiast, do profilaktyki kwalifikuje się każda RhD ujemna kobieta, jeśli nie znamy grupy krwi płodu. Z tego względu zasadne jest wykonanie śródciążowego, nieinwazyjnego badania Sanco RHD Test, dzięki czemu można uniknąć podawania immunoglobuliny, jeśli wynik testu wykaże, że profilaktyka jest bezzasadna.